Hanne Sie

 

OM MIT ARBEJDE

Mit arbejde med maleri, akvarel, grafik og skulptur er centreret om farven og formen som udtryk, og som et universelt sprog uden ord. Værkerne kan tale direkte til et andet menneskes følelser, men kan opleves forskelligt ud fra hvilken baggrund den enkelte har.

Jeg bearbejder mine sanseindtryk og oplevelser af verden til abstrakte, forenklede udtryk. Udgangspunktet i min praksis er geometrisk og konkret, men udvikles til kommentarer til virkeligheden, som jeg opfatter den. Derfor har mine værker som regel titler.

Jeg arbejder med farver, former og linjer, som samles til koloristiske kompositioner inden for min personlige lyriske palet. 

Vigtigt for mig er samspillet mellem farverne og formerne, som fremkaldes gennem deres indbyrdes stilling, placering og retning, deres kontrastforhold og volumen. Endnu vigtigere er det at benytte min umiddelbare intuition, som i sidste ende bestemmer værkets udtryk.

BAGGRUND

Jeg er født 1955 og har virket som professionel billedkunstner siden 1980.

Jeg har en omfattende og ivrig udstillingsvirksomhed i gallerier og kunstforeninger og har udstillet censureret i Danmark og internationalt.

Jeg har udført en række udsmykningsopgaver og er repræsenteret på flere museer i Danmark og Europa.

Jeg er medlem af Billedkunstnernes Forbund (BKF), Danske Grafikere (DG), Kvindelige Kunstneres Samfund (KKS) og Fyns Grafiske Værksted.

Se udførligt CV og flere værker her

Telefon: 4581 7616 eller 2637 7616

Mail:  hannesie4@gmail.com