Ole Schjører-Hansen

 

 

 

Skulpturene er børn af forrige århundredes store nyskabende kunstneriske bevægelser,nemlig Supramatismen og Konstruktivismen.

Abstrakte skulpturer. Ingen genkendelighed med den ydre verden.

Kun flader, linjer og rum i indre harmoni og balance. Som skaber en kunstnerisk oplevelse i det enkelte menneskes associations verden.

Rent umiddelbart forekommer Ole Schjører-Hansens skulpturer som todimensionale. De virker som indramning af tomrummet; de favner luften, danner ramme omkring det uhåndgribelige.  

Disse sorte indramninger viser sig senere at være lavet af bemalet jern og indeholder desuden en 3. dimension: dybden. De er ikke kun tegn, omrids, men også former.

Hver skulptur har sin særegenhed, men karakteristisk for de fleste er denne umiddelbare todimensionalitet, når værkerne betragtes frontalt. Skulpturernes bestanddele er yderst enkle: horisontale og vertikale jernplader, cirkel og stænger, samt som vigtigste element: rummet.

Ole Schjører-Hansen forsøger i sine skulpturer at skabe en helhed og opnå en harmoni mellem materiale og form, samtidig med at han tilstræber en større og større enkelthed. Hans rødder findes i konstruktivismen, som han mener langtfra er udtømt. Mens hans tidligere værker fra 90’erne - bestående af gamle motordele - førte tankerne til konstruktivismens sidste forsøg på at nærme sig den moderne verdens tekniske landvindinger, indeholder hans nyeste skulpturer i høj grad en åndelig dimension.

Se mere her

 

 

Telefon: 2577 5574  

Mail: osh@webspeed.dk