Søren Schaarup

 

Dagligt lagres megabytes af flygtige visuelle og taktile sanseindtryk i min hjernes harddisk.
Et morænelandskabs kurver, en bagskærms runding, et stykke barks tekstur, en hoftes vrid, et nedløbsrørs bøjning, en kops hule volumen, et kindbens markering, en melons spændstighed.

Alt sanses og registreres som myriader af formfiler. En fantastisk software, ubevidst lagret i mapper, der under arbejdet åbnes helt autonomt og fungerer som den basale leverandør af elementer til mit skulpturelle sprogs syntaks.

Min transformering af disse konkret sansede former og strukturer til nye tredimensionelle volumener er kernen og drivkraften i mit skulpturelle udtryk.

Et udtryk, hvor jeg til stadighed udfordres af muligheden for at undersøge formernes dynamik og hvor selve processen med at skabe en skulptur bliver en slags materialiseret meditation.

Se mere her

 

Telefon: 2240 7414

 Mail: schaarup@c.dk